ma
di
wo
do
vr
za
zo
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Agenda

Vrijwilliger

Vrouw(on)vriendelijk? Islam feministisch bekeken

Inge Arteel, Heidy Magrit Müller, Machteld De Metsenaere, Sarah Bossaert (red.) - 2007

isbn 9789054874522 VUBPress
182 pagina's - originele vertaling

In de politieke actualiteit wordt de islam niet bepaald als vrouwvriendelijk afgeschilderd. In naam van de bevrijding van de vrouw wordt bij momenten zelfs een uitgesproken anti-islamitisch betoog gevoerd. Een feministische kijk op de islam en op de receptie van de islam in het westen is dan ook aan de orde. Feministisch geïnspireerde genderstudies plaatsen immers vraagtekens bij overgeleverde denkpatronen en vermeende vanzelfsprekendheden over vrouwen en mannen.Tegen de zwart-witbeelden in waarmee de media ons overspoelen, wil de feministische invalshoek in de eerste plaats de aandacht vestigen op de complexiteit van de islam als religieus, politiek en sociaal fenomeen, ook en vooral wanneer religie een emancipatorische betekenis krijgt. In de methodologische beschouwingen waarmee deze bundel opent, informeert Sarah Bracke over enkele ‘kruispunten’ tussen feminisme en islam en verwijst ze naar de dynamische interpretaties van de koran door moslima’s. Karen Phalet en Derya Güngör analyseren de sleutelrol die het geloof kan spelen in het herdenken van etnische identiteit. De bevindingen van hun casestudy over Turkse en Marokkaanse jongeren in Nederland worden genuanceerd door Rudi Janssens, die onderzoek aanhaalt naar de islambeleving van Marokkanen en Turken in Brussel. Nadia Fadil schetst de zowel seculiere als religieuze vrouwenbewegingen in Marokko en vergelijkt hen met het feminisme van ‘witte’ vrouwen. Chia Longman vult aan met meer voorbeelden van de diverse vormen van emancipatorisch bewustzijn en wijst ook op de niet-seculiere vleugel van de westerse vrouwenbeweging. Heidy Margrit Müller onderzoekt de geschiedenis van de representatie van moslims en de islam in de Europese literatuur en besluit met een analyse van het innovatieve discours in recente boeken van allochtone Europese auteurs. Het artikel van Kamal Y. Odisho Kolo ten slotte handelt over de islam als onderdrukkend instrument in de handen van de Iraakse machthebbers, voornamelijk ten aanzien van vrouwen van de christelijke minderheid.


Check onze blog manatalks.blogspot.comActiviteit in de kijker


01 02 2013 Zorg in tijden van efficiëntie - Levensbeschouwing in de zorg en hulpverlening

MANA vzw ism HiG, Ella, Motief, CIMIC, Provincie Vlaams-Brabant, ODiCE & CAW-CGG

Provinciehuis Vlaams-Brabant, 3000 Leuven


Manazine #6 | SPECIAL: Islamitisch cultureel religieus erfgoed


MANAzine - tijdschrift met debat en discussie op de snijlijn van maatschappij, cultuur & islam. | Islamitisch religieus en cultureel erfgoed

Share Share

Voeg je event toe aan onze agenda.Schrijf je in voor de nieuwsbrief!Schrijf je in als vrijwilliger.


11 december 2017
الاثنين 23 ربيع الأول 1439
Antwerpen    Brussel    Gent    Hasselt
Arabisch    Turks